Türkiye’de Kripto Para Birimi ve Bitcoin Düzenlemeleri Ne Aşamada?

2014 y?l?ndan beri hizmet vermekte olan Türkiye’nin ilk kripto para haber kaynaklar?ndan CoinTürk, Türkiye’de konu?ulan kripto para düzenlemesi ile ilgili önemli bir makale haz?rlad?. Bu makale, sürecin nas?l bugünlere geldi?ini ve mevcut ko?ullarda ne gibi çal??malar yürütüldü?ünü gözler önüne seriyor.