Türkiye’de Kullanılacak Koronavirüs Aşısı Sputnik V’in Koruyuculuk Oranı Açıklandı

Rusya’n?n üretti?i ve yak?n gelecekte Türkiye’ye de gelecek olan koronavirüs a??s? “Sputnik V”in koruyuculuk oran? aç?kland?. Konuyla ilgili yap?lan aç?klamalarda, Sputnik V’in koruyuculuk oran?n?n yüzde 97,6 oldu?u ifade edildi.