Türkiye’de Nisan Ayında En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derne?i, geride b?rakt???m?z nisan ay?nda Türkiye’de en çok satan otomobil ve hafif ticari markas?n? aç?klad?. Toplam pazarda FIAT liderli?i al?rken; yaln?zca otomobiller söz konusu oldu?unda Renault birinci s?rada yer ald?.