Türkiye’de Pandemi Döneminde Kaç Kişinin ‘Milyoner’ Olduğu Açıklandı

Dar gelirlileri iyice yoksulla?t?ran COVID-19 pandemisi, Türkiye?nin milyoner say?s?n? art?rd?. Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun verilerine göre pandemi sürecinin ülkemizde ba?lad??? Mart 2020?deki milyoner say?s?, bu y?l?n ayn? dönemine kadar %35 yükseli? ya?ad?. Böylelikle ülkemizdeki milyoner say?s?, 332 bin 94?e yükseldi.