Türkiye’de Teknoloji Bağımlısı Sayısı İki Katına Çıktı

Ba??ml? ki?ilere yard?mc? olmay? hedefleyen Ye?ilay Yard?m Merkezi, pandemi döneminde teknoloji ba??ml?l???ndan kurtulmak isteyenlerin say?s?n?n iki kat?na ç?kt???n? dile getirdi