Türkiye’de Ücret Karşılığı Koronavirüs Aşı Uygulamasının Planlandığı Söyleniyor

Gazeteci Yücel Kayao?lu, a??lama sürecinin seyrini de?i?tirebilecek önemli bir iddiay? gündeme getirdi. Kayao?lu’na göre özel ?irketler, Sa?l?k Bakanl??? ile de görü?erek yurt d???ndaki a?? ?irketleriyle temasa geçmeye ba?lad?. Bu temas sonucunda koronavirüs a??lar?n?n Türkiye’ye getirilip, ücreti kar??l???nda uygulanmas? planlan?yor.