Türkiye’de Üretim Lisansı Verilen Sinovac’ın Koronavirüs Aşısının Gerçek Yaşam Sonuçları Açıklandı

Endonezya, Çin’de üretilen koronavirüs a??s? ile ilgili “gerçek ya?am” istatistiklerini ara?t?rd?. Yap?lan aç?klamalarda, a??n?n etkisinin faz-3’te aç?klanandan daha yüksek oldu?u aç??a ç?kt?. Sinovac, bu geli?meye ek olarak Türkiye dahil 5 ülkeye a?? üretimi lisans? verildi?ini aç?klad?.