Türkiye’de Yedek Parçasını Bulmanın Çok Zor Olduğu Otomobil Markaları

Türkiye’de üretilen araçlarda yedek parça konusunda ço?unlukla s?k?nt? ya?anm?yor ancak ayn? durum yurtd???ndan getirilen araçlarda geçerli de?il. Bu sebeple sürücüler, özellikle ikinci el araç al?m? konusunda yedek parça tedari?inde s?k?nt? yz?anmayan markalara do?ru yöneliyor. Peki ülkemizde yedek parça tedari?inde en s?k?nt? ya?anan markalar hangileri?