Türkiye’de Yılın İlk Yarısında Oyun Girişimlerine Yapılan Yatırım Açıklandı

Türkiye’de 2021 y?l?n?n ilk yar?s? oyun sektörünün yükseli?e geçti?i bir dönem oldu. Yeni yay?nlanan bir rapora göre ülkemizde 2021’in ilk alt? ay?nda oyun sektörüne 236 milyon dolar yat?r?m yap?ld?.