Türkiye’deki ‘Deniz Salyası’ Sorunu ABD Basınının da Gündeminde: Marmara Ölüyor

Marmara’da uzun bir süredir etkili olup kötü koku ve görüntü kirlili?ine yol açan deniz salyas? (müsilaj), ABD bas?n?na da yans?d?. Washington Post, Marmara Denizi’ni saran bu deniz salyas?n?n Türkiye k?y?lar?n? kas?p kavurdu?unu belirtirken bundan en çok bal?kç?lar?n etkilendi?ini aç?klad?.