Türkiye’deki Evlerin Kaçında ‘Akıllı Ev Aleti’ Bulunduğu Açıklandı

Son y?llarda büyük bir h?zla geli?en ak?ll? ev teknolojilerinin Türkiye’de kendine ne kadar yer bulabildi?ine yak?ndan bak?yoruz.