Türkiye’den de Gözlemlenebilen Süper Ay, Dün Gece Gerçekleşti [Video]

Ay’?n Dünya’ya en yak?n konumunda bulundu?u Süper Ay, dün gece gerçekle?ti. TÜB?TAK, teleskop görüntüsü kullanarak gerçekle?tirmi? oldu?u canl? yay?nda Ay’? net bir ?ekilde görebilme imkan? tan?d?.