Türkiye’den Sonra Çin Merkez Bankası’ndan Kripto Paralar İçin Kritik Açıklama

Kripto paralardaki olumsuz hareket devam ederken süreci olumlu etkileyebilecek bir aç?klama, bugün Çin?den geldi. Çin Merkez Bankas? Ba?kan Yard?mc?s? Li Bo, yapt??? aç?klamayla kripto paralar?n kullan?lma amaçlar?na de?inirken ayn? zamanda Çin?in resmen bu paralar? tan?d???n? göstermi? oldu.