Türkiye’nin Avrupa’daki Giysi Sektörü İthalatında Edindiği Büyük Pazar Payını Gösteren Grafik

Avrupa ?statistik Kurumu, geçti?imiz gün payla?t??? verilerle AB ülkelerinin 2020 y?l? k?yafet ithalat? tablosunu olu?turdu. AB ülkelerinin en fazla k?yafet ithalat? gerçekle?tirdi?i üçüncü ülke Türkiye?ydi. Türkiye, AB?ye 8 milyar dolarl?k k?yafet ihracat? gerçekle?tirdi.