Türkiye’nin Formula 1 Takvimine Eklenip Eklenmeyeceği Bugün Belli Olacak

Formula 1 Komisyonu’nun Türkiye’yi takvime ekleyip eklemeyece?i bugün belli olacak. Sektör kaynaklar?ndan gelen bilgilere göre 2 ana neden, Türkiye’nin Formula 1 takvimine bu y?l da eklenece?ini dü?ündürüyor. Ancak sevinmek için resmi aç?klaman?n beklenmesi gerekiyor.