Türkiye’nin Karadeniz’de Yeni Doğalgaz Keşfi İlan Etmesi Bekleniyor

ABD bas?n?na göre Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n bahsetti?i yeni müjde, Karadeniz’de ke?fedilen yeni do?algaz yataklar? ile ilgili olacak. Resmi aç?klaman?n yak?nda yap?lmas?n?n beklendi?i de belirtildi.