Türkiye’nin Teknoloji Girişimcileri TechUp: Grow & Innovate Zirvesi Başlıyor

Türkiye?nin tüm teknoloji giri?imcilerinin bulu?aca?? TechUp: Grow & Innovate etkinli?i 22 May?s?ta ba?l?yor. Teknoloji ve giri?imcili?e dair tüm hayalleriniz konusunda fark?ndal?k ya?ayaca??n?z zirve için haz?r m?s?n?z?