Tuz Gölü, Kuraklık Nedeniyle Giderek Küçülüyor

Türkiye’nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü, ara?t?rmac?lara göre kurakl?k sebebiyle küçülüyor. Dr. Hatice Ünal Ercan’?n yapt??? aç?klamalara göre, gölde 1 KM’lik bir çekilme söz konusu.