Twitch Kolları Sıvadı: 7,5 Milyondan Fazla Sahte Hesap Platformdan Kaldırıldı

Twitch, makine ö?reniminden yararlanarak platformda tespit edilen 7,5 milyondan fazla sahte hesab? kald?rd?. Konuyla ilgili resmi Twitter hesab?ndan aç?klama yapan Twitch, daha iyi bir platform için bu konudaki çal??malar?na devam edeceklerini belirtti.