Twitch, Türkiye’de Yerel Abonelik Fiyatlandırmasına Geçiyor: İşte Yeni Abonelik Fiyatı

Resmi blogundan bir aç?klama yay?nlayan Twitch, abonelik servisi için yerel fiyatland?rmaya gidilece?ini aç?klad?. Söz konusu aç?klamaya göre art?k Türkiye’deki Twitch kullan?c?lar?, desteklemek istedikleri yay?nc?lara çok daha uygun bir fiyat ile abone olabilecekler.