Twitter, Artık Paylaşımdan Sonra da Kimlerin Tweet’e Yanıt Verebileceğini Değiştirmenizi Sağlayacak

Geçti?imiz a?ustos ay?ndan bu yana Twitter’da Tweet payla??rken bu Tweet’e kimlerin yan?t verebilece?ini de?i?tiriyorduk. Fakat bu, yaln?zca Tweet olu?turma an?nda geçerliydi. ??te bugünden itibaren kullan?c?lar payla??mdan sonra da yan?t verebilecek ki?ileri seçebilecekler.