Twitter, Hikayelerin Bir Değişik İsimlisi ‘Fleets’ Özelliğinin Fişini Çekme Kararı Aldı

Twitter, bugün resmi Twitter hesab?ndan yapt??? payla??mda 24 saat süreli payla??mlar atman?z? sa?layan Fleets özelli?ini kald?raca??n? aç?klad?. ?irket, özelli?in 3 A?ustos’ta kald?r?laca??n? belirtti.