Twitter, Kullanıcıların Birbirlerine Para Gönderebilecekleri “Bahşiş Kutusu” Özelliğini Duyurdu

Twitter, kullan?c?lar?n maddi olarak desteklemek istedikleri di?er kullan?c?lara para gönderebilecekleri “Bah?i? Kutusu” özelli?ini s?n?rl? say?da kullan?c? için yay?nlad?. Henüz test edilen özellik, ilerleyen dönemde daha fazla kullan?c?n?n eri?imine aç?lacak.