Twitter, Ücretli Abonelik Sisteminde Büyük Rol Oynayacak Scroll’u Satın Aldı

Twitter, ücretli abonelik sisteminde büyük bir yere sahip olacak, kullan?c?lar?na reklams?z okuma deneyimi sunan Scroll giri?imini sat?n ald?. Bu sat?n al?mla birlikte Twitter??n ücretli abonelik hizmetinin nas?l bir hizmet olaca?? da neredeyse tamamen ?ekillendi.