Twitter’da Dün Geceden Beri Devam Eden Sorunlar Yine Twitter’da Gündem Oldu

Sosyal medya devi Twitter’da gece 03.00 sular?nda ba?layan bir tak?m sorunlar, aradan saatler geçmesine ra?men halen ortadan kalkm?? de?il. Konu hakk?nda 03.53’te aç?klama yapan Twitter’dansa henüz sorunun çözüldü?üne dair bir do?rulama gelmedi. Öte yandan Twitter’?n çökmesi, yine Twitter’da gündem oldu.