Twitter’da Gündem Olan ‘#1Hazirandanitibaren’ Etiketiyle Yapılan Paylaşımlar

Yakla??k 1 saat önce, Cumhurba?kan? Erdo?an ve Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca’n?n da dahil oldu?u kabine toplant?s?n? ba?lad?. Bu toplant?dan sonra, 1 Haziran itibar?yla girece?imiz yeni normalle?me süreci aç?klanacakken, sosyal medyada #1Hazirandan?tibaren etiketi ile birlikte komik payla??mlar yap?lmaya ba?land?.