Twitter’ın Bilgi Teyit Sistemine Yeni Özellikler Getirileceği Ortaya Çıktı

Twitter??n geli?tirmekte oldu?u özellikleri gelmeden önce duyuran Twitter kullan?c?s? Jane Manchun Wong, platformun yanl?? bilgiyi i?aretlemek için kulland??? teyit özelli?inin detayland?r?laca??n? duyurdu. Yeni özellikle birlikte platformdaki bilgilerin do?ruluk seviyesi, daha detayl? bir ?ekilde kullan?c?ya aktar?lacak.