Twitter’ın Pandemiyi Yönetemediği Gerekçesiyle Hindistan Hükümetini Eleştiren Paylaşımları Engellediği Ortaya Çıktı

Son haftalarda rekor seviyelere ula?an vaka ve ölüm say?lar? sebebiyle zor günler geçiren Hindistan’da, pandemi yönetimi sebebiyle hükümeti ele?tiren tweetlerin hükümet talebiyle Twitter’da engellendi?i ortaya ç?kt?. Konuya ili?kin aç?klama yapan Twitter, kendi politikalar?yla uymasa da Hindistan yasalar? gere?i tweetleri engelledi?ini aç?klad?.