Twitter’ın Ücretli Abonelik Hizmetinin İsmi ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Twitter’?n belli bir ücret ödemeyi kabul edecek olan kullan?c?lar?na yeni özellikler sunaca?? ifade ediliyordu. ‘Twitter Blue’ olarak adland?r?labilece?i söylenen özelli?in fiyat? hakk?nda yeni bir iddia ortaya at?ld?.