Ubisoft, Gelecekte Daha Fazla Yüksek Kaliteli ‘Oynaması Ücretsiz’ Oyun Duyuracak

Frans?z video oyun geli?tiricisi Ubisoft, önümüzdeki dönemde oynamas? ücretsiz oyunlara daha fazla a??rl?k verece?ini duyurdu. ?irket, her y?l yine 3-4 tane premium AAA oyun duyurmaya devam edece?inin de alt?n? çizdi.