Ubisoft’ta Geçen Yıl Yaşanan Taciz Skandalı Büyümeye Devam Ediyor: Tüm Şirket Dava Edildi

Ubisoft?un geçen y?l ortaya ç?kan cinsel taciz olaylar? ortal??? kar??t?rm??t?. ?imdiyse ayn? olaydan dolay? Fransa Oyun Çal??anlar? Birli?i, Ubisoft?u cinsel taciz suçlamalar? ile dava etti.