Ukrayna’da 5 Bin 500 Yıllık Stonehenge Benzeri Bir Höyük Keşfedildi

Ukrayna’da yer alan bir köyde, Tunç Ça??, Orta Ça? ve ?skit Dönemi’ne ait 24 farkl? mezar?n ortaya ç?kt??? bir höyük ke?fedili. ?ngiltere’de bulunan Stonehenge an?t? ile benzerlik gösteren bu höyü?ün 5 bin 500 y?l önce in?a edildi?i dü?ünülüyor.