Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

Ula?t?rma ve Altyap? Bakanl???, internet alan adlar? yönetmeli?inde de?i?ikli?e gitti. Bugün yürürlü?e giren yönetmelikle birlikte yeniden tahsise aç?lan alan adlar? için üç ayl?k ba?vuru al?nmama süresi, iki aya dü?ürüldü.