Üniversite Öğrencileri, Transkript Belgelerini e-Devlet Üzerinden Alabilecek

Cumhurba?kanl??? Dijital Dönü?üm Ofisi Ba?kan? Ali Taha Koç, Türkiye’deki tüm üniversite ö?rencilerinin transkript belgelerini e-Devlet üzerinden alabileceklerini aç?klad?. Hizmet, 1 Ekim 2020’den sonra mezun olan ve halen okuyan ö?renciler için kullan?labilecek.