Ünlü Bilim İnsanı Stephen Hawking’in Mirası Paylaşıldı: Bazı İkonik Eşyaları Müzede Sergilenecek

Stephen Hawking’in en önemli miras?, tüm insanl??a b?rakt??? çal??malar?d?r. Ünlü bilim insan?n?n ki?isel e?yalar? ve pek çok ara?t?rma makalesi ise Londra Bilim Müzesi ve Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi taraf?ndan payla??lacak.