Ünlü Twitch Yayıncısı Jahrein, İfadesi Alınmak Üzere Karakola Çağırıldı

Geçti?imiz günlerde CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu ile birlikte gerçekle?tirdi?i canl? yay?nla gündeme gelen Jahrein, ifadesi al?nmak üzere karakola ça?r?ld?. Ünlü yay?nc?, ifadeye ça?r?lma sebebini bilmedi?ini söyledi