Unreal Engine 5, Erken Erişime Açıldı: İşte Yeni Özellikler

Ba?ta oyun geli?tiricileri olmak üzere insanlar?n heyecanla bekledi?i Unreal Engine 5, erken eri?ime aç?ld?. Bilgilere göre oyun motoru henüz üretime haz?r de?il fakat geçmi?te gösterilmi? ve heyecan yaratm?? birçok özelli?i deneme f?rsat? sunuyor.