Upgrade Filmini İzleyip Çok Sevenlere 10 Bilim Kurgu Filmi Tavsiyesi

Bilim kurgu sevenlerin y?llard?r izledi?i en ba?ar?l? yap?mlardan bir tanesi olan Upgrade ile birlikte gelece?in karanl?k bir yönü olabilece?ini de bir kez daha hat?rlad?k. Upgrade benzeri filmler listemizdeki her bir filmde, gelece?in aksiyon dolu dünyas? kurgulanm?? ve dünya, hiç de parlak sunulmam??t?r.