Usame Bin Ladin’in Counter Strike Oynadığı Ortaya Çıktı: Aynı Takımda Oynamış Bile Olabilirsiniz

2011 y?l?nda öldürülen terörist ba?? Usame Bin Ladin ile ilgili baz? belgeler yay?nlayan CIA, El-Kaide kurucusunun Counter-Strike oynamay? sevdi?ini aç?klad?. Ayr?ca Disney filmleri ve Super Mario, Final Fantasy, Dragon Ball Z ve Half Life da Usame Bin Ladin’in favorileri aras?ndaym??.