Uydu Görüntüleri, Her Yıl Konya’yı 7,5 Metre Suyun Altında Bırakacak Kadar Buzulun Eridiğini Ortaya Çıkardı

3 boyutlu uydu görüntüleri incelenerek gerçekle?tirilen bir ara?t?rma, buzul erime h?z?n?n katlanarak artt???n? ortaya ç?kard?. Öyle ki, içme suyu olarak kullan?lan da? buzullar?, her y?l Konya’y? 7,5 metre suyun alt?nda b?rakacak miktarda okyanuslara kar???yor.