Uygur Türkleri Üzerinde Yapay Zeka ile ‘Duygu Tanıma Teknolojisi’ Denendi

Kimli?inin ve hangi ?irkette çal??t???n?n ortaya ç?kmamas? kayd?yla BBC’ye konu?an bir yaz?l?m mühendisi, çal??t??? ?irketin Uygur Türkleri üzerinde yapay zeka ile duygu tan?ma teknolojisini denediklerini, orada bulunan milyonlarca insan?n laboratuvar faresi gibi denek olarak kullan?ld???n? aç?klad?.