Uyuyakalan Pilot, Uçağı 111 Kilometre Uzaktaki Başka Bir Havalimanına İndirdi

2020 y?l?nda uyuyakalmas? sonucunda uça?? 111 kilometre ötedeki farkl? bir havaliman?na indiren Avustralyal? pilot hakk?nda aç?lan soru?turman?n raporlar? yay?nland?. Uçu? boyunca 40 dakika boyunca uyuyan pilotun uyku bozuklu?u çekti?i ve kokpitteki oksijen seviyesinin yanl?? ayarland??? ortaya ç?kt?.