Uzaktan Çalışmaya Devam Etmek İsteyen Apple Çalışanları, Tim Cook’a Sitem Dolu Bir Mektup Yazdı

Apple çal??anlar?n?n Tim Cook?a çal??ma planlar? hakk?nda sitem etti?i bir ?irket içi mektup ortaya ç?kt?. Mektupta çal??anlar, eylülden itibaren ofise gelmek istemediklerini; isteklerinin görmezden gelindi?ini ve bu ?ekilde çok daha fazla verim ald?klar?n? ifade etti.