Uzmanlara Göre Türkiye’de Çocuklara COVID-19 Aşısı Ne Zaman Yapılacak?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ve Mikrobiyoloji Uzman? Prof. Dr. Celal Kurtulu? Buruk, Türkiye’de çocuklara COVID-19 a??s?n?n ne zaman uygulanaca??n? aç?klad?. Yap?lan aç?klamalara göre çocuklar, COVID-19 a??s? olmak için bir süre daha beklemek durumunda olacaklar.