Valve’dan Çoğu Steam PC Oyununu Çalıştıracak Taşınabilir Oyun Konsolu Geliyor

Valve’?n Nintendo Switch’e rakip olacak bir ta??nabilir oyun konsolu geli?tirdi?i ifade ediliyor. Üstelik söz konusu cihaz?n Steam kodlar?nda yer alan kod ad? da ortaya ç?km?? durumda. SteamPal adl? cihaz, Steam PC oyunlar?n?n ço?unu çal??t?rabilecek.