Vebitcoin’de Sular Durulmuyor: Patron, Hesapları 1 Ay Öncesinden Bloke Etmiş

Geçti?imiz günlerde hizmet vermeyi durdurduklar?n? aç?klayan Vebitcoin isimli borsa ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. DHA’n?n edindi?i bilgilere göre Vebitcoin ma?duru oldu?unu söyleyen ki?ilerin say?s?, sadece Diyarbak?r’da 300. Bu ki?iler, toplamda 200 milyon TL’den bahsediyor. Ayr?ca hesaplar, bir ay önce bloke edilmi?.