Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli’deki Araçlar Bile Özel Bir Seçmeden Geçiyor

Vin Diesel, haziran ay?n?n ikinci yar?s?nda yay?nlanmas? planlanan H?zl? ve Öfkeli 9 ile ilgili önemli bir aç?klamada bulundu. Filmdeki araçlar?n büyük bir özenle seçildi?ini söyleyen Diesel, bunun nedenini filmdeki karakterler ile otomobiller aras?ndaki ba?a ba?lad?.