Volkswagen, “Voltswagen” Şakası Yüzünden ABD’de Soruşturmaya Alındı

Ad?n? Voltswagen olarak de?i?tirece?ini aç?klad??? 1 Nisan ?akas?yla beklenmedik bir ?ekilde hisse fiyatlar?n?n artmas?na neden olan Volkswagen, ABD Menkul K?ymetler ve Borsa Komisyonu taraf?ndan soru?turmaya al?nd?.