Webtekno, Zack Snyder ve Army of the Dead Filminin Oyuncularıyla Röportaj Yaptı [Sorularımıza Bayıldılar]

Webtekno, 21 May?s’ta Netflix’te ç?kacak Army of the Dead filminin yönetmeni Zack Snyder ve oyuncular?yla birlikte bir röportaj gerçekle?tirdi. Filmle ilgili birçok detay? bulabilece?iniz bu röportajda oyuncular Zack Snyder gibi bir isimle çal??man?n nas?l bir ?ey oldu?unu anlat?rken, Zack Snyder da yeni bir zombi türü yaratman?n zorluklar?ndan bahsetti.