WhatsApp Business’ın İşletmelere Kolaylık Sağlayacak Yeni Özellikleri Tanıtıldı

WhatsApp, F8 Refresh adl? geli?tirici konferans?nda i? yerlerine kolayl?k sa?layacak yeni özelliklerini duyurdu. Özellikler, genel olarak al?c? ile sat?c? aras?ndaki ileti?imi daha verimli hale getirmeyi ve sat?c?lar?n al?c?lara daha kolay ula?mas?n? hedefliyor.